Zásady ochrany osobních údajů

Projekt Pomezí z.s.
Fráni Šrámka 2622/18
150 00 Praha 5
IČ 04831497

Spolek Projekt Pomezí z.s. respektuje soukromí našich uživatelů a dělá vše pro zabezpečení a ochranu údajů uživatelů. Přitom dodržuje všechny platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Pro účely identifikace konkrétního uživatele našich služeb je nám znám e-mail uživatele, který je spárován proti provedené platbě pro aktivaci přístupu. Pro účely určení pozice na mapě je vyžadováno povolení k přístupu k GPS.

Naše aplikace:
Nad Městem pro Android
Nad Městem pro iOS
Bílý obraz pro Android
Bílý obraz pro iOS

Privacy Policy

Projekt Pomezí z.s.
Fráni Šrámka 2622/18
150 00 Praha 5
IČ 04831497

Association Projekt Pomezí z.s. respects the privacy of our users and does its utmost to secure and protect users data. In doing so, it complies with all applicable legislation regarding the protection of personal data.

For the purpose of identifying a specific user of our services, we know the user's e-mail, which is paired against the payment made to activate access. GPS access permission is required to determine your location on the map.

Our apps:
Nad Městem for Android
Nad Městem for iOS
Bílý obraz for Android
Bílý obraz for iOS