Přijďte strávit necelé tři hodiny do ztraceného světa Pomezí, městečka, které se nacházelo na česko-polsko-německém pohraničí. Městečka, které zaniklo, ale jež zanechalo stopy své existence ve fotografické sérii z ateliéru zdejšího fotografa Andráše Kakkuka. Nikdo až do nedávné doby netušil, kde by se tyto jedinečné fotografie mohly nacházet...

*

~ praktická doporučení ~

Představení trvá kolem dvou a půl hodin

Po celou dobu se návštěvník může pohybovat dle své vůle po rozlehlém třípodlažním domě a vybírat si, čemu bude věnovat svou pozornost

V domě probíhají paralelní herecké akce; každá z postav má vlastní lineární příběh, kterým si během představení projde. Záleží tak pouze na divákově rozhodnutí, jakým způsobem se rozhodne představení sledovat. (Držet se jedné postavy delší dobu, vybrat si omezený počet postav, mezi které bude rozdělovat svou pozornost apod.)

*

Představení klade na diváka určité fyzické nároky, především co se opakovaného pohybu po schodišti týče. Existují zde ovšem místa, kde si může odpočinout a osvěžit se

Doporučujeme vzít si pohodlnou obuv

*

Dům si uchovává vlastní teplotu, která není nijak regulována a většinou v něm bývá chladněji než venku. Zároveň se jedná o dlouho nepoužívaný objekt, který prošel určitou mírou vyčištění, jež ovšem není ideální. Jeho zdi barví, je v něm stále poměrně prašno

Doporučujeme spíše méně sváteční oblečení, u kterého nevadí, že se může drobně ušpinit a které Vám nedovolí prochladnout

*

Osoby mladší patnácti let mohou událost navštívit pouze v doprovodu dospělé osoby

*

Vstup do prostoru bude umožněn vždy půl hodiny před začátkem představení. Prosíme o dochvilnost, po začátku představení bude vchod uzamčen a nebude možné nikoho vpustit

Představení je možné v jeho průběhu kdykoli opustit

Záštitu hlavního města Prahy pro akci přejala MgA. Eliška Kaplický Fuchsová,
předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy
a záštitu Městské části Prahy 8 zástupce starosty MgA. Petr Vilgus, PhD.