Přijďte strávit necelé tři hodiny do ztraceného světa Pomezí, městečka, které se nacházelo na česko-polsko-německém pohraničí. Městečka, které zaniklo, ale jež zanechalo stopy své existence ve fotografické sérii z ateliéru zdejšího fotografa Andráše Kakkuka. Nikdo až do nedávné doby netušil, kde by se tyto jedinečné fotografie mohly nacházet...

*

~ praktická doporučení ~

Představení trvá kolem dvou a půl hodin

Po celou dobu se návštěvník může pohybovat dle své vůle po rozlehlém třípodlažním domě a vybírat si, čemu bude věnovat svou pozornost

V domě probíhají paralelní herecké akce; každá z postav má vlastní lineární příběh, kterým si během představení projde. Záleží tak pouze na divákově rozhodnutí, jakým způsobem se rozhodne představení sledovat. (Držet se jedné postavy delší dobu, vybrat si omezený počet postav, mezi které bude rozdělovat svou pozornost apod.)

*

Představení klade na diváka určité fyzické nároky, především co se opakovaného pohybu po schodišti týče. Existují zde ovšem místa, kde si může odpočinout a osvěžit se

Doporučujeme vzít si pohodlnou obuv

*

Dům si uchovává vlastní teplotu, která není nijak regulována a většinou v něm bývá chladněji než venku. Zároveň se jedná o dlouho nepoužívaný objekt, který prošel určitou mírou vyčištění, jež ovšem není ideální. Jeho zdi barví, je v něm stále poměrně prašno

Doporučujeme spíše méně sváteční oblečení, u kterého nevadí, že se může drobně ušpinit a které Vám nedovolí prochladnout

*

Osoby mladší patnácti let mohou událost navštívit pouze v doprovodu dospělé osoby

*

Vstup do prostoru bude umožněn vždy půl hodiny před začátkem představení. Prosíme o dochvilnost, po začátku představení bude vchod uzamčen a nebude možné nikoho vpustit

Představení je možné v jeho průběhu kdykoli opustit

*

Vstupenky je možné si pořídit i na místě představení vždy půl hodiny před jeho začátkem. Vzhledem k omezené kapacitě inscenace ovšem doporučujeme využít nákupu přes níže uvedený formulář

*

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KVĚTNOVÉ REPRÍZY POMEZÍ BUDE ZAHÁJEN 14. BŘEZNA V 17:00.

Níže je možné zakoupit si vstupenky na představení

Ceny vstupného:

Student, senior (po prokázání se příslušným dokladem) 350Kč

plná 500Kč

pondělí 05. 03. 2018 19:00 vyprodáno vstupenky
čtvrtek 08. 03. 2018 19:00 vyprodáno vstupenky
pátek 09. 03. 2018 19:00 vyprodáno vstupenky
neděle 18. 03. 2018 19:00 vyprodáno 70. repríza vstupenky
úterý 20. 03. 2018 19:00 vyprodáno vstupenky
pondělí 26. 03. 2018 19:00 vyprodáno vstupenky
úterý 17. 04. 2018 19:00 vyprodáno vstupenky
pátek 20. 04. 2018 19:00 vyprodáno vstupenky
úterý 24. 04. 2018 19:00 vyprodáno vstupenky
středa 25. 04. 2018 19:00 vyprodáno vstupenky
pondělí 30. 04. 2018 19:00 vyprodáno vstupenky
Záštitu hlavního města Prahy pro akci přejala MgA. Eliška Kaplický Fuchsová,
předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy
a záštitu Městské části Prahy 8 zástupce starosty MgA. Petr Vilgus, PhD.